Dette indlæg er et betalt indlæg - det indeholder betalte links.

Flere og flere af da danske familiers indkøb foregår på nettet, hvor man nemt og bekvemt kan købe sin varer hjemmefra sofaen, uanset om det så er rejser, elektronik, hundefoder eller noget helt fjerde.

Det er dog ikke helt ligegyldigt, hvor man køber sine varer, når man handler på nettet, i hvert fald ikke, hvis man vil være sikker på, ikke at blive snydt, når man handler på det store internet. Kender du butikken af navn, og har de også fysiske butikker, kan du som regel være rimelig sikker på, at det er i orden.

Er du inde på en webshop, hvor tilbuddene virker lidt for gode til at være sande, eller du ikke har hørt om butikken eller hjemmesiden før, er der mere grund til at være lidt opmærksom på, om det er et sted du kan stole på.

Som fornuftige voksne mennesker har vi som regel ikke svært ved at skelne mellem hvad der er shops, man kan stole på, og hvad der ikke er det. For familiens yngre medlemmer kan det ofte være lidt sværere at skelne mellem steder man kan stole på, og steder hvor man skal være mere opmærksom.

Heldigvis er der lavet en ordning, hvor vi som forbrugere kan finde ud af, hvilke shops vi kan stole på, når vi handler på nettet. Mærket hedder E-mærket og er det lille emblem, som du helt sikkert har set på en masse hjemmesider, uden sandsynligvis nogensinde at have tænkt meget mere over det.

Du kan kende butikker der er e-mærket, ved at der er et logo på deres hjemmeside. (Dette eksempel er taget fra Nail4you der sælger kunstige negle)

skaermbillede-2016-09-26-kl-09-57-21

Hvis du er lidt i tvivl om hvorvidt, du kan stole på en butik, er det derfor en rigtig god ide at kigge efter dette mærke på deres hjemmeside.

Du kan finde Webshops med det danske e-mærke her.

EFTERLAD ET SVAR